Spēļu grupa, bērnudārzs/ Playgroup

Uz spēļu grupu nāk mazuļi kopā ar vecākiem un pavada rīta stundas dziedot, spēlējot spēles un runājot latviešu valodā. Spēļu grupa ir domāta bērniem vecumā no 0 līdz 5 gadiem, un notiek:

sestdienas rītos katru nedēļu no 9:30 līdz 11:00iem

Latviešu Nama kompleksā pie Tālavas, ALB nama dārzā.

Kafija un pīrāgi no pulkst. 11:00iem Latviešu Nama kafejnīcā

Ja Jums ir kādi jautājumi par Spēļu grupu, Mārīte Rumpe laipni atbildēs uz visiem Jūsu jautājumiem un priecāsies ar Jums parunāt; m.rumpe@gmail.com; mobilais telefons 0431 056 045

Sīkāku informāciju skatīties apakšlapās