Skolotāji 2018

3.Skolotaji_2018-gads

Informāciju par skolotājiem iepriekšējos mācību gados meklēt sadaļā Arhīvs.

Pamatskolas Pārzine Iveta Leitase

e-pasts: adelaidesskola@gmail.com

Mobilais tālrunis: 0402 054 854

Skolā strādā astoto gadu. Dzimusi un augusi Latvijā, dzīvo Austrālijā kopš 2002. gada. Strādā arī Annas Ziedares vasaras vidusskolā. Audzina meitu un dēlu.

Spēļu grupas un bērnudārza vadītāja Dace Freija

Dace vada spēļu grupu jau piecus gadus. Dacei ir neapsīkstoša enerģija, lieliskas idejas un viņai patīk dziedāt - perfekta kombinācija, lai strādātu ar pašiem mazākajiem. Daces dēls nu jau ir skolnieks pirmajā klasē.

Sagatavošanas klases un 1.klases skolotājas Vizma Skābe- Boag un Mārīte Rumpe

Vizma skolā jau otro gadu. Audzina divas meitas un dēlu. Vizma ir pirmsskolas pedagogs pēc izglītības. Mārīte ir pieredzes bagāta skolotāju, kas skoliņā un Spēļu grupā ir darbojusies vismaz kopš 2006.gada, ja ne ātrāk. Audzina meitu un dēlu. Abu skolotāju bērni ir mūsu skolas skolēni.

2. klases skolotāja Daila Mohr, palīgos - Irēne Bywaters

Daila pie mums strādā jau otro gadu. Dailai ir trīs meitas, kuras visas ir mūsu skolas audzēknes. Dailai ir vislielākā klase, tāpēc viņai palīgos jau otro gadu ir viņas mamma Irēne.

3./4. klases skolotāja Dace Eigen. Daces klasē palīgā nāk Aija Windsor

e-pasts: dgeigen@bigpond.com

Dace ir profesionāla bērnudārza skolotāja un visu mūžu ir strādājusi Austrālijas bērnudārzos. Pie mums Dace strādā piekto gadu. Dacei skolā mācās divi mazbērni. Aija pie mums jau ir 3 gadus kopā ar savām divām meitiņām.

5./6./7. klases skolotāji - Iveta Leitase

e-pasts: adelaidesskola@gmail.com

Mobilais tālrunis: 0402 054 854

Iveta ir arī skolas pārzine. Ivetas bērni jau ir vidusskolas skolēni, bet viņa turpina aizrautīgi mācīt mūsu skolas lielākos bērnus.

Vidusskola un pieagušo apmācība

Pārzine un skolotāja Ilga Vasele

e-pasts: ilga_vasele@hotmail.com

Mobilais tālrunis: 04 0711 8194

Vidusskolā mums šogad ir 5 skolēni.

Skolotāja Rasma Celinskis - pieaugušo apmācība

e-pasts: rasma21@hotmail.com

Mobilai tālrunis: 04 1608 0400

Dzimusi un augusi Austrālijā. Dzimusi un augusi Austrālijā, Sidnejā. Pēc izglītības skolotāja un ilgus gadus darbojas mūsu latviešu skolā.

Daila Mohr - māca gan klasē, gan arī dejošanu

Dace Freija - māca dziedāšanu mazākajiem skolas bērniem

Rasma Celinskis - māca dziedāšanu lielākajiem skolas bērniem

Mūsu skolai ir pievienojies Matīss Reinhards, kas turpina audzināt mūsu vidusskolēniem mīlestību pret latviešu mūziku.