Pēdējā skolas diena 2.ceturksnī - 9. jūlijs. Mācības 3.ceturksnī atsāksies 30. jūlijā

Post date: Jun 28, 2011 5:32:41 AM

Pēdējā skolas diena 2.ceturksnī - 9. jūlijs. Mācības 3.ceturksnī atsāksies 30. jūlijā

Last day for Term 2 - July 9. School will recommence on July 30th.