Skolas padome

Skolas padome tiek ievēlēta katru otro gadu mācību gadu skolas pilnsapulcē.