2011

Skolēni sagatavoja apsveikumu Latvijai, kas bija izstādīts Tālavā, neatkarības dienas sarīkojumā -

Tuvojas 18.novembra svetki - Latvijas dzimsanas diena!

Visa latviešu sabiedrība gatavojas svētkiem un skola arī.

Skola uzskata, ka 18.novembra svinības ir svarīga sastāvdaļa mūsu skolas bērnu latviskās kultūras un patriotisma audzināšanā un tādēļ skolas padome un skolotāji sagaida un cer, ka visi bērni ieradīsies un piedalīsies 18.novembra svētku akta koncerta daļā. Adelaides Latviešu biedrība, kā katru gadu, ir uzaicinājusi skolas kori uzstāties ar dažām dziesmām. Mēs visi saprotam, ka diena būs garāka nekā parasti, bet piedaloties šajā koncertā, mēs godinām mūsu Latviju un parādam, ka atbalstam Adelaides latviešu organizācijas, kas savukārt atbalsta mūs.

Ludzu paziņot skolas pārzinēm savlaicigi, ja jūsu bērns netiks uz koncertu.

Skolas vadība

11:45 - skola sākas, karoga uzvilcēji ierodas tautas tērpos. Pārējiem bērniem tautastērpi ir līdzi.

12:00 Karogu uzvilkšana

12:30-14:00 - Latviešu valodas stunda

13:45 - karogu nesēji dodas lejā lai sagatavotos ienest karogus Tālavas lielajā zālē

14:00-14:30 - Pusdienas

14:30-15:30- pārģērbšanās tautas tērpos, mēģinājums

15:30 - bērni uzstājas ar divām dziesmām - Pēkons veda vedekliņu un Rīga Dimd.

18th of November - Latvian Independence day is already next week.

Entire Latvian community is getting ready for the celebrations including school. We think that celebrating 18th of November together with Latvian community is very important part of patriotic and cultural education in the Adelaide Latvian School and therefore board and teachers are expecting and hoping that all the children will take part in the concert part of the celebrations. We all recognize that this will make our day longer but by participating in this event we are demonstrating that we are supporting Latvian community which is financially supporting school.

11:45 - start of the school day, flag bearers come in the national costumes. The rest of the children have them ready.

12:00 Raising flags

12:30-14:00 - Normal school lesson

13:45 - flag bearers bring flags into the Talava, the rest of the school is in the classrooms

14:00-14:30 - break for lunch

14:30-15:30- changing into Latvian costumes, rehersal

15:30 - we are singing two songs - Pēkons veda vedekliņu un Rīga Dimd.