Skolotāji 2014.gadā

Informāciju par skolotājiem iepriekšējos mācību gados meklēt sadaļā Arhīvs.

Pamatskolas Pārzine Iveta Leitase

e-pasts: adelaidesskola@gmail.com

Mobilais tālrunis: 0402 054 854

Skolā strādā ceturto gadu. Dzimusi un augusi Latvijā, dzīvo Austrālijā kopš 2002. gada. Audzina meitu un dēlu.

Pirmskolas klases skolotājas

Dace Eigen

un Ļena Rumpe

e-pasts: dgeigen@bigpond.com, lena.rumpe@gmail.com

Dace ir profesionāla bērnudārza skolotāja un visu mūžu ir strādājusi Austrālijas bērnudārzos. Pie mums Dace strādā pirmo gadu.

Pirmskolas klasē šogad ir 8 skolēni

R/1/2 klases skolotāja Ļena Rumpe

e-pasts: lena.rumpe@gmail.com

Mobilais tālrunis:

Mūsu skolā strādā otro gadu. Ir ieguvsi sākumskolas skolotaja izglītību Latvijā. Audzina dēlu un meitu.

Klasē šogad ir 1 skolniece.

3/4 klases skolotāja Iveta Leitase

e-pasts: adelaidesskola@gmail.com

Mobilais tālrunis: 0402 054 854

Skolā strādā piekto gadu. Dzimusi un augusi Latvijā, dzīvo Austrālijā kopš 2002. gada. Audzina meitu un dēlu.

Klasē šogad ir 6 meitenes

5/6 klases skolotājs Dāvids Priedkalns

e-pasts: davidpriedkalns@me.com.au

Mobilais tālrunis:

Mūsu skolā strādā otro gadu. Dzimis un audzis Austrālijā. Audzina meitu. Palīdz Rasmai dziedāšanā un dejošanā.

Klasē uz vietas šogad ir 3 puikas un vēl viens piedalās kā tālmācības skolēns no Kraistčērčas Jaunzēlandē.

Vidusskola un pieagušo apmācība

Pārzine Ilga Vasele

e-pasts: ilga_vasele@hotmail.com

Mobilais tālrunis: 04 0711 8194

Vidusskolā mums šogad ir 2 skolēni

Skolotāja Rasma Celinskis - pieaugušo apmācība

e-pasts: rasma21@hotmail.com

Mobilai tālrunis: 04 1608 0400

Pieaugušo grupā šogad ir 8 skolēni

Rasma Celinskis - māca dziedāšanu un dejošanu visai skolai

e-pasts: rasma21@hotmail.com

Mobilai tālrunis: 04 1608 0400

Dzimusi un augusi Austrālijā. Dzimusi un augusi Austrālijā, Sidnejā. Pēc izglītības skolotāja.

Skolas Sarīkojuma galvenā paresona.

Aizvietotāji, konsultanti un palīgi

Stefānija Rozītis

e-pasts:

Mobilais tālrunis:

Skolā strādā piekto gadu. Dzimusi Austrālijā, audzina 3 dēlus.

Margota Puķītis

e-pasts: mrs_margota@yahoo.com

Mobilais tālrunis: 04 1989 4007

Darbu, kas saistīts ar izglītību strādā visu mūžu. Dzimusi Latvijā, bet mūža lielāko daļu pavadījusi Austrālijā. Nopelniem bagāta profesionāla skolotāja. Divus gadus mācīja angļu valodu Daugavpils universitātē 90ajos gados.