Aizvesto piemiņas diena

Post date: Jun 7, 2015 3:08:08 PM

13. jūnijā plkst 14:00 Adelaides Latviešu skola piedalās Aizvesto piemiņas dienā.

Atceres akts notiek Adelaides Migrācijas Muzeja pagalmā pie piemiņas plāksnēm, kur tiek nolikts vainags. Mēs uzskatām, ka ir svarīgi, lai bērni apzinās, ka latviešu tautas vēsturē ir bijušas arī ļoti skumjas un diemžēl no vēstures neizdzēšamas dienas.

Dienas gaita skolā

9:30-11:00 - mācības, kā parasti

11:00 - 11:30 - starpbrīdis

11:30-12:00 - dziesmu mēģinājums

12:00 - 12:15 - bērniem būs sagādāti karstie suņi pusdienām (Valda Burleigh)

12:15 - 13:00 - pārģērbšanās tautastērpos (vecāki palīdz)

13:00 - vecāki aizved bērnus uz Migrācijas muzeju

14:00 - Aizvesto atceres piemiņas akts

Mašīnas varēs novietot Torrens Parade Ground, bez maksas minot Baltic Council un Migrācijas muzeju

vecāki paliek uz piemiņas brīdi, kas sākas 14:00

13th of June school is participating in the Commemoration of Deportations at the Migration Museum.

Events for the day

9:30 - 11:00 - lessons as usual

11:00 - 11:30 - recess as usual

11:30 - 12:00 - choir rehersal - Rasma

12:00 - 12:15 - lunch - hot dogs in the school yard provided - Valda Burleigh

12:15 - 13:00 - changing into Latvian costumes (parents help)

13:00 - parents transport children to Migration Museum

13:30 - students are gathering at the Migration Museum, Kintore Ave. - Rasma

Free carpark available at the Torrens Parade Ground if you mention Baltic Council and Migration Museum

Parents are expected to stay until the end of the ceremony (start at 14:00)