2009

Pamatskola

1. klase

Iveta Leitase

e-pasts: leitase@tvnet.lv

Mobilais tālrunis: 04 0205 4854

Strādā skolā pirmo gadu. Dzimusi un augusi Latvijā, Austrālijā dzīvo kopš 2002. gada. Ģimenē vīrs James un 2 bērni.

3.-4. klase

Stefānija Rozītis

e-pasts: stef.rozitis@ozemail.com.au

Mobilais tālrunis: 04 0398 9058

Skolā strādā otro gadu. Dzimusi Austrālijā audzina 3 dēlus, kuri aktīvi apmeklē skolu

un mammas iespaidā iemīl latviešu valodu arvien vairaak:) .

3.-4.klase

Rasma Celinskis

e-pasts: rasma21@hotmail.com

Mobilai tālrunis: 04 1608 0400

Dzimusi un augusi Austrālijā. Māca bērniem arī dziedāt un mīlēt latviešu tautas dejas.

Kā arī ir galvenā režisore mūsu teātra izrādītēm.

4.-5.klase

Mārīte Rumpe

e-pasts: marite.rumpe@yahoo.com.au

Mobilais tālrunis:04 3105 6045 b

Skolā strādā 3.gadu. Dzimusi un augusi Latvijā. Austrālijā dzīvo kopš 2005.g.(nov).

6.-7.klase

Margota Puķītis

e-pasts: mrs_margota@yahoo.com

Mobilais tālrunis: 04 1989 4007

Darbu, kas saistīts ar izglītību strādā visu mūžu. Dzimusi Latvijā, bet mūža lielāko daļu pavadījusi Austrālijā.

Ģeniālu ideju autore un neatņemama skolas sastāvdaļa:)

Vidusskola

11.-12. klase

Ilga Vasele

e-pasts: ilga_vasele@hotmail.com

Mobilais tālrunis: 04 0711 8194

Vidusskolā strādā 10-to gadu. Dzimusi Latvijā.

Pieaugušo klases:

Margota Puķītis

(skat. augstāk)

Ints Puķītis

e-pasts: jinx1943@hotmail.com

Mobilais tālrunis: 04 1989 4007

Dzimis un audzis Austrālijā. Aktīvi darbojies Skautu un gaidu kustībā.

Turpina radoši darboties latviešu sabiedrības labā Adelaidē.

Lilita Daenke

e-pasts:lilita.daenke@loreto.sa.edu.au

Mobilais tālrunis:04 2359 1176

Skolā strādā daudz gadus un ir skolas padomes priekšsēde.

Dzimusi un augusi Austrālijā, bet sirdī vienmēr nēsā līdzi arī Latviju.