Sponsori

Liels paldies Minkewics kundzei par $30 ziedojumu bērnudārza vajdzībām

Adelaides Latviešu bērnudāra saime pateicas Daugavas Vanagiem par $500 ziedojumu mēbeļu iegādei