2012

Skolas Padome

1. Padomes priekšsēdis- Marks Lūsis

2. Sekretāre-Mārīte Rumpe

3. Kasiere Brita Līdums

4. Vecāku pārstāve- Zinta Līdums

5. Skolotāju pārstāve- Stefānija Rozītis

6. Pamatskolas pārzine – I.Leitase

7. Vidusskolas pārzine Ilga Vasele (atbildīgā par kontaktiem ar Etnisko Skolu Valdi)

DLOA pārstāve- Lilita Daeke

Vecvecāku pārstāvis- Ints Puķītis

Skolas padomes Priekšdētāja palīgs um bērnudārza koordinators - Reinis Dancis