2009

Spēļu grupas bildes skatieties laikrakstā http://www.laikraksts.com/laikraksti/Latvietis042.pdf 4. lpp

Bērnudārza mācību plāns ir šeit - Bērnudārzs un Spēļu grupa

Ziemas Programmma

BRīVDIENAS 3. UN 10. OKTOBRĪ

Bērnudārzs atsāksies 17. oktobrī.