2014./14. jūnija piemiņas diena pie Migrācijas muzeja

Post date: May 20, 2014 2:51:03 AM

Skolēni piedalīsies ar divām dziesmām - Aijā, mana dzimtene un Zeme, zeme, kas tā zeme.

14. jūnija dienas kārtība skolā

9:30 - 11:00 mācības kā parasti

11:00 - 11:30 - starpbrīdis kā parasti

11:30 - 12:00 - kora mēģinājums - Rasma

12:00 - 12:30 - pusdienas - kartie suņi skolas pagalmā tiks nodrošināti - Brita, Dāvids

12:30 - 13:00 - pārģerbšanās tautas tērpos - Iveta

13:00 - izbraukšana no skolas - vecāki nogādā bērnus uz Migrācijas muzeju.

13:30 - skolēni pulcējas pie Migrācijas muzeja, Kintore Ave. - Rasma

Mašīnas varēs novietot Torrens Parade Ground, bez maksas minot Baltic Council un Migrācijas muzeju

vecāki paliek uz piemiņas brīdi, kas sākas 14:00

Students will be singing two songs - Aijā, mana dzimtene un Zeme, zeme, kas tā zeme.

Day at the school on June 14th

9:30 - 11:00 lessons as usual

11:00 - 11:30 - recess as usual

11:30 - 12:00 - choir rehersal - Rasma

12:00 - 12:30 - lunch - hot dogs in the school yard provided - Brita, Dāvids

12:30 - 13:00 - changing into Latvian costumes - Iveta

13:00 - parents transport children to Migration Museum

13:30 - students are gathering at the Migration Museum, Kintore Ave. - Rasma

Free carpark available at the Torrens Parade Ground if you mention Baltic Council and Migration Museum

Parents are expected to stay until the end of the ceremony (start at 14:00)