18. maijs

Skolas padomes sēde notika Daugavas Vanagu zālē, piedalās

Rasma Celinskis, Imants Didrichsons, Dāvids Priedkalns, Dāvids Vēdigs, Miķelis Dancis, Zinta Docherty

Reinis Dancis, Brita Līdums

Darba kārtībā

I. Plānošanas diena

II. Jāņu svinēšana Dzintaros

Sēdi vada Reinis Dancis, protokolē Iveta Leitase

1. Plānošanas diena. Etnisko skolu valde ir piešķīrusi mums līdzekļus kategorijā "Needs based funding", ko mēs prasījām pagājušajā gadā. Līdzekļi ir piešķirti diviem nolūkiem - noorganizēt plānošanas dienu, kur skola nospraustu jaunus mērķus tieši trešās un ceturtās latviešu paaudzes skolēnu kontekstā. Un otrs nolūks ir mācību programmas un skolotāja materiālu komplekta izveidošana R-1-2 klasei.

Iveta ziņo, ka plānošanas konference ir nosprausta uz 5. jūliju, to vadīs Inta un Juris Skābes. Masu informācijas līdzekļos tiks ieviets pievienotais sludinājums. Skolotāja Ļena Rumpe raksta mācību programmu.

Papildus darbi

1. Uzaicināt Auseklīša meitenes priekš bērnu pieskatīšanas – Iveta runās ar Ievu Daenki.

2. Ļenai jābūt ABN.

3. Vidokamera – Reinis

4. Pusdienas un kafija - Brita

5. Sludinājusm uz mail chimp, avīzēm, ALZ - Iveta

II Jāņi Dzintaros

1. Virtuve - Brita ar palīgiem - Zinta, James N, Dāvids. Kartupeļi, burkāni, sīpoli, ķirbji - James N. nopirks Gepps Cross market.

2. Bārs - Varis

3. Pankūkas no rīta - Dāvids

4. Jāņu tēvs un māte - Iveta runās ar Ievu Daenki, Reinis sataisīs programmas lapiņas. Elīna ir ar mieru būt par Jāņa māti, ja viņa varēs atrast atvietotāju Tālavā. Papildus idejas - Mārieta, Lilita, Ieva, Daila.

5. Ugunskurs - Dainis Skābe, viņam arī jāpadomā par drošības procedūru - spainis ar ūdeni utt. Iveta paņems no skolas aptieciņu.

6. Bērnu aktivitāšu koordinators - Rasma

7. Loterija - Iveta

8. Ģimenes - kūkas

9. Zaļumi vainagiem - Iveta

10. Skolas skaņu kaste - Iveta un James N.