Skolas kalendārs 4. ceturksnim

Post date: Oct 19, 2012 3:42:03 AM

Adelaides latviešu skolas

2012.gada 4. ceturksnis

1. nedēļa 13. oktobris Latviešu valodas stundas

2. nedēļa 20. oktobris Latviešu valodas stundas

3. nedēļa 27. oktobris Latviešu valodas stundas

4. nedēļa 3. novembris Latviešu valodas stundas

5. nedēļa 10. novembris Latviešu valodas stundas

6. nedēļa 17. novembris Latviešu valodas stundas 18. novembra svinības

7. nedēļa 24. novembris Latviešu valodas stundas

8. nedēļa 1. decembris Latviešu valodas stundas Piparkūkas

9. nedēļa 8. decembris Skolas izlaidums

9. decembris Eglīte

26.-31. decembrī Kultūras dienas

· 17. novemberī notiks 18. novembra svinības. Karogu pacelšana plkst. 10:00. skolēni uzstāsies 18.nov. koncertā ar divām dziesmām- tautas tērpos.

· 1. decembrī cepsim piparkūkas. Vajag palīgus, kas stāv pie plīts un kas beigās visu satīra

· 8. decembrī - Skolas izlaidums. Skolas izlaidumā jābūt tautas tērpos tikai tiem bērniem, kuri skolu beidz. Tuvāka informācija par loteriju un ēdienu būs velāk.

· Eglīte –Eglīte notiks Tālavā kopā ar citām organizācijām. Informācija par paciņām tiks izsūtīta vēlāk.

· 26.-31. decembrī – Kultūras dienas. Skolēnu uzstāšanās paredzēta deju koncertā 27. decembrī

· Visi paziņojumi tiek publicēti skolas mājas lapā www.skola.org.au, tur arī pieejama skolotāju un skolas padomes locekļu kontaktinformācija.

Latvian School of Adelaide Inc.

4th Term 2012

1. Week 13. Oct Latvian language lessons

2. Week 20. Oct Latvian language lessons

3. Week 27. Oct Latvian language lessons

4. Week 3. Nov Latvian language lessons

5. Week 10. Nov Latvian language lessons

6. Week 17. Nov Latvian language lessons Latvian Independence day celebrations

7. Week 24. Nov Latvian language lessons

8. Week 1. Dec Latvian language lessons Piparkūkas baking

9. Week 8. Dec Graduation ceremony

9. Dec Xmas party in Tālava

26.-31. Dec – Latvian Arts Festival.

· There will be concert for the celebrations of the Latvian Independence day on Nov 17th. Flag rising ceremony at 10:00 am. Children will have to sing 2 songs at the concert and they will have to wear national costumes.

· Dec. 1 – Gingerbread baking. Need helpers to bake and clean up

· Graduation ceremony Dec 8 – only those children who will graduate will have to wear national costumes. More information about food and lottery will be provided later.

· Xmas party Dec 9 – more information about Santa’s visit will come later.

· 26.-31. Dec – Latvian Arts Festival. Our children have been invited to participate in the dance concert 27. Dec.

· Just a reminder – if you need more information there is school website www.skola.org.au.