2013./Latvijas neatkarības 95. gadadiena

Post date: Nov 11, 2013 12:47:14 PM

Skolas skolēni piedalīsies Latvijas un Austrālijas karogu pacelšanā un skolas koris dziedās svinīgajā aktā.

Sīku dienas plānu meklējiet skolas kalendārā 16. novembrī http://www.skola.org.au/skolas-kalendars/2013

Te mēs trenējamies uzvilkt karogus Daugavas Vanagu priekšsēža Imanta Kronīša vadībā.

Karoga pacelšana mastā you tube video

Karoga nostiprināšana you tube video