2014. gada 27. septembrī plkst. 10:00 - Latvijas pilsētas

Skolas ikkgadējais sarīkojums notiks trešā ceturkšņa pēdējā sestdienā plkst 10:00.

Sarīkojuma tēma - Latvijas Pilsētas

Koncerta pirmajā daļā skolēni dziedās dziesmas un dejas, kuras ir apguvuši mācību gada laikā, kā arī padalīsies ar individuāliem muzikāliem priekšnesumiem.

Otrajā daļā katra klase ir izvēlējusies kādu Latvijas pilsētu un parādīs un pastāstīs, ko viņie ir iemācījušies par to.

Un protams, skolas spēļu grupiņa nodziedās savas mīļākās dziesmiņas un rotaļas.

Pēc sarīkojuma mēs aicinām visus uz kafijas galdu un loteriju.

Raksts par sarīkojumu Laikrakstā Latvietis