2012./17.novembra dienas kārtība

Post date: Nov 13, 2012 4:17:54 AM

9:30 - 10:00

Karodznieki gatavojas karogu pacelšanai Ilgas vadībā

Pārējie skolēni ar Rasmu un Stefāniju - dziedāšana un KD deju mēģinājums

10:00 - 10:30

Visi piedalās karogu pacelšanā - skolotāji atbildīgi par savām klasēm

10:30 - 11:30 Mācību stunda

11:30 - 12:00 Pārtraukums, pusdienas - vecākiem jāparūpējas, lai bērni būtu paēduši

11:30 - Shashi, Vineta un Lulū gatavojas karoga ienešanai lielajā zālē - Ilgas vadībā; 12:00 - Karoga ienešana zālē

12:00- Pārģērbšanās tautastērpos - vecāku vadībā klašu telpās; tie, kuri pārģērbušies iet uz biblioētku pie Rasmas

Svinīgā akta pārtraukumā - mēģinājums kopā ar Astru Kronīti- koordinē Ilga

ap 13:00 - skolas koris uzstājas 18. novembra svinīgajā aktā - Rasmas vadībā

Pēc svinīgā akta - Shasi, Vineta un Lulū iznes karogu

9:30 - 10:00

Flag bearers getting ready - with Ilga

The rest of the students with Rasma un Stefānija - singing and KD dancing

10:00 - 10:30

Everybody at the flag ceremony - teachers with their classes

10:30 - 11:30 Latvian Language lesson

11:30 - 12:00 Recess, parents make sure children get something to eat

11:30 - Shashi, Vineta and Lulū getting ready for flag - with Ilga; 12:00 - flag into the big hall

12:00- the rest of the school - changing into traditional costume - parents in the classrooms. Once ready - go to the library - Rasma

around 13:00 - school choir sings at the Independence day celebrations - Rasma

At the end of the event - Shashi, Vineta and Lulū takes flag back to the school