2011

Pamatskola

Stefānija Rozītis

e-pasts:

Mobilais tālrunis:

Skolā strādā ceturto gadu. Dzimusi Austrālijā audzina 3 dēlus, kuri aktīvi apmeklē skolu

un mammas iespaidā iemīl latviešu valodu arvien vairāk:)

Rasma Celinskise-pasts: rasma21@hotmail.comMobilai tālrunis: 04 1608 0400 Dzimusi un augusi Austrālijā. Māca bērniem arī dziedāt un mīlēt latviešu tautas dejas. Kā arī ir galvenā režisore mūsu teātra izrādītēm.

Daniela Ādmīdiņa

Dzimusi un augusi Latvijā, kopā ar ģimeni pārcēlusies uz Adelaide pirms diviem gadiem. Dēlam Dāvidam ir trīsarpus.

Margota Puķītis

e-pasts: mrs_margota@yahoo.com

Mobilais tālrunis: 04 1989 4007

Darbu, kas saistīts ar izglītību strādā visu mūžu. Dzimusi Latvijā, bet mūža lielāko daļu pavadījusi Austrālijā.

Ģeniālu ideju autore un neatņemama skolas sastāvdaļa:)

un Elīna Rikarde

Mārīte Rumpee-pasts: marite.rumpe@yahoo.com.auDzimusi un augusi Latvijā. Meita Kristināna aug un nesen kā sāka iet savām kājām!Vidusskola

11.-12. klase

Ilga Vaselee-pasts: ilga_vasele@hotmail.comMobilais tālrunis: 04 0711 8194Vidusskolā strādā 10-to gadu. Dzimusi Latvijā. Pieaugušo klases:

Margota Puķītis

(skat. augstāk)

Ints Puķītis

e-pasts: jinx1943@hotmail.com

Mobilais tālrunis: 04 1989 4007

Dzimis un audzis Austrālijā. Aktīvi darbojies Skautu un gaidu kustībā.

Turpina radoši darboties latviešu sabiedrības labā Adelaidē.