3.Skolotāji 2016.gadā

Informāciju par skolotājiem iepriekšējos mācību gados meklēt sadaļā Arhīvs.

Pamatskolas Pārzine Iveta Leitase

e-pasts: adelaidesskola@gmail.com

Mobilais tālrunis: 0402 054 854

Skolā strādā ceturto gadu. Dzimusi un augusi Latvijā, dzīvo Austrālijā kopš 2002. gada. Audzina meitu un dēlu.

Mācību programmas vadītāja Ļena Rumpe

Mūsu skolā strādā ceturto gadu. Ir ieguvsi sākumskolas skolotaja izglītību Latvijā. Strādā Montessori bērnudārzā Adelaidē. Audzina dēlu un meitu.

Pirmsskolas un Sagatavošanas klases skolotāja Anita Butcher

Anita skolā strādā tikai otro gadu, bet sevi ir pierādījusi kā ļoti mīļu un tajā pašā laikā ļoti enerģisku skolotāju. Ikdienā viņa studē žurnālistiku, bet skolā māca mūsu bērnudārzniekus, sagatavošanas klasi un latviešu dejas. Anitai klasē būs 7 sagatavošanas klases bērni un 3 bērnudārznieki.

1./2. klases skolotāja Dace Eigen.

e-pasts: dgeigen@bigpond.com

Dace ir profesionāla bērnudārza skolotāja un visu mūžu ir strādājusi Austrālijas bērnudārzos. Pie mums Dace strādā trešo gadu.

Klasē šogad ir 7 skolēni.

3./4./5. klases skolotāji - Iveta Leitase un Dāvids Priedkalns

e-pasts: adelaidesskola@gmail.com

Mobilais tālrunis: 0402 054 854

Iveta skolā strādā septīto gadu. Dzimusi un augusi Latvijā, dzīvo Austrālijā kopš 2002. gada. Audzina meitu un dēlu.

Dāvids mūsu skolā strādā trešo gadu. Dzimis un audzis Austrālijā. Audzina meitu. Palīdz Anitai un Inesei dziedāšanā un dejošanā.

e-pasts: davidpriedkalns@me.com.au

Klasē šogad ir 8 skolēni.

6/7 klases skolotāja Aija Pūce

Sveicam Aiju ienākot skolas saimē!

Klasē uz vietas šogad ir 7 skolēni un vēl viens piedalās kā tālmācības skolēns no Jaunzēlandes.

Vidusskola un pieagušo apmācība

Pārzine Ilga Vasele

e-pasts: ilga_vasele@hotmail.com

Mobilais tālrunis: 04 0711 8194

Vidusskolā mums šogad ir 2 skolēni

Skolotāja Rasma Celinskis - pieaugušo apmācība

e-pasts: rasma21@hotmail.com

Mobilai tālrunis: 04 1608 0400

Pieaugušo grupā šogad ir 8 skolēni

Dzimusi un augusi Austrālijā. Dzimusi un augusi Austrālijā, Sidnejā. Pēc izglītības skolotāja.

Anita Butcher - māca dejošanu

Inese Lainis - māca dziedāšanu