I cet. Ejam bekot!

Skolas saime dodas uz Kuipto mežu cerībā atrast kādu sēni, iekurt ugunskuru un padzīvoties pie dabas.