IV cet. Ziemassvētki

Nāc, māsiņ, ciemoties

Ziemassvētku vakarā:

Būs pupiņas, būs zirnīši,

Būs cūciņas šņukurīts.

Ziemassvētki Adelaides latviešu skolā ir arī mācību gada noslēguma svētki. Tad nāk Ziemassvētku vecītis un visi dabū pēc nopelniem. Viens jauku dāvaniņu, otrs lokanu žagariņu.

Ziemassvētku eglīte mums ir piknika formātā Tālavas dārzā uzreiz pēc izlaiduma.

Mēs dziedam Ziemassvētku dziesmas, ejam rotaļās un protams gaidam Ziemassvētku vecīti, kurš viemnēr nāk ar pilnu dāvanu maisu.

Pasākuma apmeklētājiem jāņem līdzi krēsli vai deķi uz kā sēdēt, kāds gardumiņš, ziemassvētku krāsas apģērbā un ziemassvētku gars sirdī.