2. Skolotāji 2021. gads

Informāciju par skolotājiem iepriekšējos mācību gados meklēt sadaļā Arhīvs.

Pamatskolas Pārzine Mārīte Rumpe

e-pasts: adelaidesskola@gmail.com

Mārīte ir pieredzes bagāta skolotāju, kas skolā un Spēļu grupā ir darbojusies kopš 2006.gada. Audzina meitu un dēlu abi bērni ir mūsu skolas skolēni. Mārītei ir gan veiklas rokas, gan radošas idejas sarīkojumu organizēšanā. Ikdienā Mārīte strādā senioru aprūpes nozarē.

Spēļu grupas un Bērnudārza klases skolotāja Ļena Rumpe

Ļenai ļoti patīk darbs ar maziem bērniem. Vienmēr radošu ideju pilna un prot ieinteresēt bērnus uz darbošanos.

Sagatavosanas un 1.klases skolotāja Dace Freija

Dace strādās skolā otro gadu, pirms tam viņa Spēļu grupu kopš 2012. gada. Dacei ir neapsīkstoša enerģija, lieliskas idejas un viņai patīk dziedāt - perfekta kombinācija, lai strādātu ar jaunākajiem skolēniem. Daces dēls skolnieks mūsu skolā.

4. klases skolotāja Aija Windsor

Aija pie mums strādā kopš 2014. gada un skolā nāk arī viņas divas meitas. Ikdienā Aija ir peldēšanas trennere.

5. klases skolotājas Daila Mohr, palīgos - Irēne Bywaters

Daila pie mums strādā kopš 2015. Dailai ir trīs meitas, kuras visas ir mūsu skolas audzēknes. Dailai palīgos jau otro gadu ir viņas mamma Irēne. Daila māca dejošanu un arī koklēšanu skolas bērniem.

6-7. klase skolotāja Vizma Boag

Vizma skolā strādā kopš 2015.gada. Audzina divas meitas un dēlu. Pēc izglītības Vizma ir pirmsskolas pedagoģe. Vizma ir arī mūsu čaklākā rokdarbniece un uzpasē skolas tautas tērpu krājumu.

Vidusskola un pieagušo apmācība

Pārzine un skolotāja Ilga Vasele

e-pasts: ilga_vasele@hotmail.com

Mobilais tālrunis: 04 0711 8194

Ilga ir profesionāla latviešu valodas skolotāja, dzimusi un izglītojusies Latvijā. Vidusskolā mums šogad ir vairāki skolēni un mācību darbs ir sarežģīts skolēnu dažādo valodas zināšanu dēļ.

Skolotāja Zanda Šulcs - pieaugušo (ar priekšzināšanām) apmācība

Skolotāja Inta Thomas - pieaugušo (bez priekšszināšanām) apmācība

e-pasts: adelaidesskola@gmail.com

Daila Mohr - māca dejošanu un koklēšanu.

Zanda Šulcs - māca dziedāšanu