2. Skolotāji 2020. gads

Informāciju par skolotājiem iepriekšējos mācību gados meklēt sadaļā Arhīvs.

Pamatskolas Pārziņa vietas izpildītāja Mārīte Rumpe

e-pasts: adelaidesskola@gmail.com

Mārīte ir pieredzes bagāta skolotāju, kas skolā un Spēļu grupā ir darbojusies kopš 2006.gada. Audzina meitu un dēlu abi bērni ir mūsu skolas skolēni. Mārītei ir gan veiklas rokas, gan radošas idejas sarīkojumu organizēšanā. Ikdienā Mārīte strādā senioru aprūpes nozarē.

Bērnudārza un Sagatavošanas klases skolotāja Dace Freija

Pirmo gadu Dace strādās skolā, pirms tam viņa Spēļu grupu kopš 2012. gada. Dacei ir neapsīkstoša enerģija, lieliskas idejas un viņai patīk dziedāt - perfekta kombinācija, lai strādātu ar jaunākajiem skolēniem. Daces dēls skolnieks mūsu skolā.

2.klases skolotāja Zinta Docherty

Pirmo gadu strādā mūsu skolā, ikdienā Zinta strādā par juristi. Zintas abas meitas ir mūsu skolnieces.

3. klases skolotāja Aija Windsor

Aija pie mums strādā kopš 2014. gada un skolā nāk arī viņas divas meitas. Ikdienā Aija ir peldēšanas trennere.

4. klases skolotājas Daila Mohr, palīgos - Irēne Bywaters

Daila pie mums strādā kopš 2015. Dailai ir trīs meitas, kuras visas ir mūsu skolas audzēknes. Dailai palīgos jau otro gadu ir viņas mamma Irēne. Daila māca dejošanu un arī koklēšanu skolas bērniem.

5.-7. klase Vizma Boag

Vizma skolā strādā kopš 2015.gada. Audzina divas meitas un dēlu. Pēc izglītības Vizma ir pirmsskolas pedagoģe. Vizma ir arī mūsu čaklākā rokdarbniece un uzpasē skolas tautas tērpu krājumu.

Vidusskola un pieagušo apmācība

Pārzine un skolotāja Ilga Vasele

e-pasts: ilga_vasele@hotmail.com

Mobilais tālrunis: 04 0711 8194

Ilga ir profesionāla latviešu valodas skolotāja, dzimusi un izglītojusies Latvijā. Vidusskolā mums šogad ir vairāki skolēni un mācību darbs ir sarežģīts skolēnu dažādo valodas zināšanu dēļ.

Skolotāja Rasma Celinskis - pieaugušo apmācība

e-pasts: rasma21@hotmail.com

Mobilai tālrunis: 04 1608 0400

Dzimusi un augusi Austrālijā, Sidnejā. Pēc izglītības skolotāja un ilgus gadus darbojas mūsu latviešu skolā gan kā latviešu valodas, dziedāšanas un dejošanas skolotāja. Rasma ir arī prasmīga rokdarbniece.

Daila Mohr - māca dejošanu un koklēšanu.

Rasma Celinskis - māca dziedāšanu