4. Bibliotēka

Adelaides latviešu skolā ir bibliotēka, kas katru gadu tiek papildināta ar jaunām grāmatām gan skolas bērniem, gan skolotājiem. Pēdējos gados liels atbalsts grāmatu iegādē ir bijis no Latvijas Valsts Valodas Aģentūras.