Pieteikšanās forma 2012

Pirmās divas lapas atbilst Etnisko skolu valdes formas paraugam. Visai informācijai tur ir jābūt obligāti aizpildītai un pareizai.

Trešā lapa ir papildus informācija, kas nepieciešama mūsu skolai.

Ievērojiet, ka pieteikšanās forma ir jāparaksta abiem vecākiem/aizbildņiem!