2014

Pirmajai skolas padomes sanāksmei 2014. gadā

1. Skolas maksa pamatskolai, vidusskolai un pieaugusajiem un bērnudārzam (četrgadīgajiem)

2. Skolas kalendārais plāns

3. Klašu sadalījums un skolotāji