3.Skolotāji 2017.gadā

Informāciju par skolotājiem iepriekšējos mācību gados meklēt sadaļā Arhīvs.

Pamatskolas Pārzine Iveta Leitase

e-pasts: adelaidesskola@gmail.com

Mobilais tālrunis: 0402 054 854

Skolā strādā astoto gadu. Dzimusi un augusi Latvijā, dzīvo Austrālijā kopš 2002. gada. Strādā arī Annas Ziedares vasaras vidusskolā. Audzina meitu un dēlu.

Mācību programmas vadītāja Ļena Rumpe

Mūsu skolā darbojas jau piekto gadu. Ir ieguvsi sākumskolas skolotaja izglītību Latvijā. Strādā Montessori bērnudārzā Adelaidē. Audzina dēlu un meitu.

Spēļu grupas un bērnudārza vadītāja Dace Freija

Dace vada spēļu grupu jau piecus gadus. Dacei ir neapsīkstoša enerģija, lieliskas idejas un viņai patīk dziedāt - perfekta kombinācija, lai strādātu ar pašiem mazākajiem. Daces dēls nu jau ir skolnieks pirmajā klasē.

Pirmsskolas un Sagatavošanas klases skolotāja Mārīte Rumpe

Mārīte ir pieredzes bagāta skolotāju, kas skoliņā un Spēļu grupā ir darbojusies vismaz kopš 2006.gada, ja ne ātrāk. Audzina meitu un dēlu. Šogad klasē 10 skolēni.

1. klases skolotāja Daila Mohr, palīgos - Irēne Bywaters

Daila pie mums strādās pirmo gadu, klasē ir 10 skolēni - tā ir mūsu skolas lielākā klase. Dailai ir trīs meitas, kas šogad sāka skolas gaitas mūsu skolā. Irēna strādā par skolotāja palīgu austrāļu skolā un ir Dailas mamma.

2./3. klases skolotāja Dace Eigen. Daces klasē palīgā nāks Aija Windsor

e-pasts: dgeigen@bigpond.com

Dace ir profesionāla bērnudārza skolotāja un visu mūžu ir strādājusi Austrālijas bērnudārzos. Pie mums Dace strādā ceturto gadu. Dacei skolā mācās trīs mazbērni. Aija pie mums jau ir 2 gadus kopā ar savām meitiņām. Klasē šogad ir 6 skolēni.

4./5./6 klases skolotāji - Iveta Leitase un Dāvids Priedkalns

e-pasts: adelaidesskola@gmail.com

Mobilais tālrunis: 0402 054 854

Iveta ir arī skolas pārzine. Dāvids mūsu skolā strādā ceturto gadu. Dzimis un audzis Austrālijā. Audzina meitu.

e-pasts: davidpriedkalns@me.com.au

Klasē šogad ir 7 skolēni.

7. klases skolotāja Vizma Skābe - Boag

Izlaiduma klasē ir 4 skolēni - visas meitenes.

Vidusskola un pieagušo apmācība

Pārzine un skolotāja Ilga Vasele

e-pasts: ilga_vasele@hotmail.com

Mobilais tālrunis: 04 0711 8194

Vidusskolā mums šogad ir 2 skolēni, viens klātienē, viens - tālmācībā.

Skolotāja Rasma Celinskis - pieaugušo apmācība

e-pasts: rasma21@hotmail.com

Mobilai tālrunis: 04 1608 0400

Dzimusi un augusi Austrālijā. Dzimusi un augusi Austrālijā, Sidnejā. Pēc izglītības skolotāja.

Daila Mohr - māca dejošanu - apsveicam Dailu ar ienākšanu Skolas saimē!

Dace Freija - māca dziedāšanu.

Lilita Daenke - kopā ar Daci F. māca dziedāšanu. Mums ir liels prieks redzēt savā saimē ilggadējo Adelaides koru diriģenti!