2010.g. 6.novembrī

Skolas sarīkojums gods godam ir aizvadīts!

Lastiet laikrakstā http://www.laikraksts.com/raksti/raksts.php?KursRaksts=789

Skolas sarīkojums notiks 6.novembrī

Ģenerālmēģinājums - 30.oktobrī

Dziesmas un rotaļas skolas sarīkojumam ir pievienotas - skaties zemāk.

  • Dziesmu teksti.pdf — 2010. gada 19. okt.
  • rotala_trejdevini.pdf — 2010. gada 19. okt.
  • ROTALU vardi.docx — 2010. gada 19. okt.

Skolēni uzvedīs saīsinātu lugu Princese Gundega un karalis Brusubārda” (Anna Brigadere (1912)).

Šās lugas sižetam izmantota pasaka par spītīgo karaļmeitu, kura noraida visus preciniekus un kuru sadusmotais tēvs atdod par sievu pirmajam garāmgājējam. Lugā tas ir ubags Māris, īstenībā karalis Brusubārda, ko ļauns burvis pārvērtis par kropli.

Gundega ir kaprīza un lepna, darba dzīvi viņa nepazīst, neprot novēr­tēt krietnus cilvēkus. Bet Gundegai ir arī pozitīvas īpašības: viņa uzņemas atbildību par savu rīcību, neļauj sevi izprecināt politisku apsvērumu dēļ. Tad nāk Māris un ar savu piemēru māca Gundegu cienīt darbu, paciest grūtības, būt biedriskai.

Gundegas attīstības gaita ir ilga un grūta, viņai sevī jāizcīna daudz cīņu. Taču pamazām Gundega Māri iemīl un, viņu glābdama, dodas bries­mās un pacieš pazemojumus. Beigās Gundega, visam galmam dzirdot, pasaka:

Nekas no viņa mani nevar šķirt:

Prieks būtu bijis dzīvot, prieks būs mirt! Iemīlēdama Māri, Gundega lauž jauno burvību, un Māris kļūst atkal karalis Brusubārda.

The students will present an abridged version of the play, Princess Gundega and King Brusubarda, written by the recognised Latvian playwright Anna Brigadere in 1912. The children have been learning about the play as part of their Latvian School studies this year.

The play is based on the folktale of a headstrong princess who rejects all suitors presented to her by her father, the king. Her father is furious and banishes her from the kingdom, declaring that she must wed the first passerby she sees. In the play this is the lame and disfigured beggar Maris, who is actually the wise and handsome great King Brusubarda cursed by an evil sorcerer. The curse can be broken only by true and selfless love.

Princess Gundega is capricious and arrogant. She is a stranger to hard work and has not learned to value genuine people, having been surrounded her entire life by opulence and flattery. But Gundega also has the redeeming attribute of being able to take responsibility for her actions. Hence, she refuses to marry for political motives. Living in the forest with the hardworking Maris, Gundega learns by his example to respect nature, survive hardship, work hard and cooperate with others.

Gundega's journey of transformation is long and hard. She must fight many internal battles. Gradually, Gundega falls in love with Maris. She willingly faces danger and insult to help him. Finally, she is able to declare before everyone present:

"Nothing can separate me from him

I am happy to live with him, just as I am to die with him!"

Gundega's altruistic love for Maris breaks the evil curse and Maris transforms to become King Brusubarda once more. Gundega becomes his "true Queen".

Zemāk Pielikumā jūs atradīsiet lugas tekstu failā Princese Gundega Luga 081010 Gaismas un Skanas.doc - paldies Danielai, Rasmai, Astrīdai, Dzintrai, Ivetai un Vizmai par lugas saīsināšanu un vienkāršošanu.

Un katra cēliena aprakstu angļu valodā failā play.summary.gundega.brusubarda.2010.doc - paldies Astrīdai Baltutis - mēs ceram, ka vecākiem tas palīdzēs bērniem sagatavoties izrādei.

1. Lugas režisore – Rasma

2. Scenografija un skatuves iekārtojums – Rasma

3. Rekvizīti - Daniela

4. Kostīmi – Iveta

5. Gaismas -Vilnis

6. Mūzika lugai- Mārīte

7. Skolēnu nodarbināšana lugas mēģinājumu laikā – Stefānija (Mazie bērni)

Skolas sarīkojums 6.novembrī

1. Atbild par sarīkojumu – Vizma

2. Programmu sagatavošana un nodrukāšana, PR, avizes - Mārīte

3. Zāles sakārtošana, galdu un krēslu salikšana - Marks Lūsis un citi kungi

4. Zāles un skatuves novākšana -Marks, Rasma

5. Gaismas un apskaņojums sarīkojuma laikā, mikrofoni -Vilnis Mārīte

6. Loterija -Ģinta, Margota

7. Kafijas galds - Ģinta, Margota