Skolas pārraudzība

Latviešu skolu ir dibinājusi un pārrauga DLOA (Dienvidaustrālijas Latviešu Organizāciju Apvienība).

Skolas darbu vada skolas padome. Padome ir organizācija, kurā ir vecāku un skolotāju pārstāvji. Tā sastāv no priekšsēdētāja, sekretāra, kasiera, pamatskolas un vidusskolas pārziņiem, skolotāju un vecāku pārstāvjiem, bērnudārza koordinatora un sabiedrības pārstāvjiem pēc vajadzības.

Skola darbojas zem Dienvidaustrālijas pavalsts Etnisko skolu asociācijas, kas brīvprātīga organizācija, kas pilda valsts funkciju nodrošināt etnisko grupu skolas un kas daļēji atbalsta skolu finansiāli. Tā apvieno Dienvidaustrālijas etniskās skolas un sniedz tām metodisko pabalstu.

Adelaides Latviešu skolas kontaktpersona ar Etnisko skolu asociāciju ir Ilga Vasele un Mārīte Rumpe. DLOA ieceļ savu pārstāvi skolas valdē. Meklēt DLOA mājas lapā

Visiem, kas strādā skolā un kam ir pieeja pie skolēnu datiem ir jābūt policijas atļaujai.

Visiem, kuri strādā ar bērniem ir jābūt izietiem kursiem "Child-Safe Environments Training Reporting Abuse and Neglect"

Skolotājiem, kuri nav profesionāļi, ir jābūt izietiem skolotāju kursiem "Ethnic School Board Accreditation Course".

Saskaņā ar Etnisko Skolu valdes prasībām skolai ir jābūt ugunsdrošības plānam, plāniem kā rīkoties neparedzētos gadījumos, kā nodrošināt skolēnu drošību, kā nodrošināt skolēnu uzraudzību pirms, pēc un skolas laikā. Tas ir sīkāk aprakstīts šajā lapā Compliance with Ethnic School Board requirements