Skolotāju un vecāku dežūras starpbrīdī

Post date: Sep 7, 2012 1:00:02 AM

ADELAIDES LATVIEŠU SKOLAS

DEŽŪRU SARAKSTS STARPBRĪŽU LAIKĀ

(2012.g.)

Lūdzam vecākus piedalīties dežūrā pirmās 15 min no starpbrīža, tad dežūru pārņems skolotāja. Liels paldies jau iepriekš!