Skolotājiem un spēļu grupu vadītājiem

Skolotājiem stundu plānošanai 2019. gadā


Skolas mācību stundu plāns Folkloras gada vispārējais plāns

Folkloras gada materiālu krātuve Folkloras gads


Apakšlapās atradīsiet arī citu gadu plānus dažādām klasēm, gramatikas tabulas un papildus noderīgas saites skolotāju redzesloka paplašināšanai (sevišķi pie Papildus resursiem).

Veiksmi darbā!

Kādas programmas skola izmanto?

Skola pārsvarā strādā balstoties uz Valsts Valodas Aģentūras mājas lapā atrodamā mācību plāna parauga Latviešu valodas programma diasporai , taču mūsu skolotājiem ir arī pašu izveidotās programmas, kas atrodamas katra gada īpašajā programmā. Tas izveidojies tāpēc, ka skolai nepārtraukti jāpielāgo programmas bērnu latviešu valodas zināšanu līmeņiem, tā gada svarīgākajiem notikumiem Latvijā un Austrālijā, Dienvidaustrālijas skolu darba grafikam. Papildus katru gadu programmā jāintegrē skolas īpašā izpētes tēma, piem., 2013.gadā tā bija Latvijas vēsture, 2014.gadā - Latvijas pilsētas, 2015.gadā - Latvijas Daba, 2016.gadā - Latvijas ēdieni, 2017.gadā - Latvieša vaļasprieki, 2018.gadā - Latvijas 100.gadei par godu veltītais Patriotiskais gads.

Skolotāja grāmatu plaukts

https://drive.google.com/file/d/1B-j6z8ylLZrYYhXgvHkevah4uhqN_C1B/view?usp=sharing

Programma pirmskolai (der arī sākumskolai), ko iesaka Valsts Valodas Aģentūra atrodama: http://maciunmacies.valoda.lv/metodiskie-materiali/pirmsskolai , bet nodaļā Bilingvālā izglītība/Metodiskie materiāli atrodami materiāli skolotājiem, kas atbasta šo programmu: http://maciunmacies.valoda.lv/clil#tab3

Papildus tiek izmantoti:

Amerikas Latviešu Apvienības Latviešu skolu mācību plāna paraugs

NEIZGUDRO RITENI!

Pirms ķeries rakstīt savu programmu, atrodi laiku pāršķirstīt jau esošās Adelaides latviešu skolas programmas, Latviešu Valodas Aģentūras mācību un metodiskos materiālus:

http://www.sazinastilts.lv/wp-content/themes/sazinas-tilts/resources/Informativais_buklets_LV.pdf

Dažādas spēles un citi mācību materiāli ir atrodami skolas mājas lapas sadaļā Mācību materiāli (tos var izmantot arī vecāki mājās apmācot bērnus).

Šogad mēs intensīvi esam sākuši lietot iPad lietotni "Bitsboard" https://itunes.apple.com/au/app/bitsboard-education-games/id516842210?mt=8

Ja jums mājas ir iPad, lūdzu novelciet šo lietotni (tā ir par brīvu) un tad jūs varat atrast mūsu skolotaju sagatavotos bitsboard, meklējot pēc "latv".

Kā kļūt par Adelaides Latviešu skolas skolotāju? Priekšnosacījumi:

  • liela vēlēšanās mācīt latviešu valodu bērniem vai pieaugušajiem;
  • latviešu valoda ir jāmāk diezgan labi;
  • visiem, kas strādā skolā un kam ir pieeja pie skolēnu datiem ir jābūt policijas atļaujai;
  • visiem, kuri strādā ar bērniem ir jābūt izietiem kursiem "Child-Safe Environments Training Reporting Abuse and Neglect";
  • skolotājiem, kuri nav profesionāļi, ir jābūt izietiem skolotāju kursiem "Ethnic School Board Accreditation Course". Vairāk: http://www.ethnicschoolsboard.sa.edu.au/pages/Teachers/38681/

Kur var papildināt zināšanas? Pašmācības ceļā, meklējot informāciju internetā un lasot grāmatas, kas atrodamas skolas bibliotēkā, kā arī kursos:

http://www.esasa.asn.au/TrainingDevelopment/Workshops.aspx

Latviešu Valodas Aģentūras mājas lapā ir atrodamas video lekcijas no skolotāju konferencēm:

http://maciunmacies.valoda.lv/metodiskie-materiali/diasporai-un-imigrantiem#tab3