Pasākumi decembrī

Post date: Nov 27, 2009 11:27:57 AM

Mīļie vecāki,

Paziņojam, ka sestdien, 12. decembrī plkst. 10:00 no rīta notiks Adelaides latviešu skolas izlaidums (liecību saņemšana) un 60.gadu jubilejas svinības. Šogad skolu beigs 3 pamatskolas audzēkņi: Anita Laurs, Ravi Baltutis, Gwydions Rozitis-Olds un vidusskolniece Laura Daenke.

Pēc liecību izsniegšanas – kafijas galds, dzimšanas dienas torte un šampanietis.

Lūdzam katrai ģimenei atnest groziņu.

www.skola.org.au

Svētdien, 13.decembrī plkst. 17:00 vakarā,

Fullarton Community Centre parkā notiks

Skolas rīkota eglīte.

Tāpat kā pagājušajā gadā, Ziemassvētku piknikā būs dziesmas, rotaļas un protam, ciemos ar žagaru bunti un dāvanu maisu nāks Ziemassvētku vecītis.

Ziemassvētku melodijas spēlēs Adelaide Village Band (paņemiet līdzi zelta monētiņu).

Īpašs notikums šogad - skolotājas un bērni ies ķekatās. Mēs uzaicinām arī visus citus piedalīties – uzvelciet masku un nāciet pulciņā! Latviešiem ķekatās ejot bija noteiktas maskas – kaza, nāve, lācis, tā dīdītājs, dzērve un citi.

Vecāki, lūdzu palīdziet saviem bērniem sagatavot ķekatu maskas.

Tāpēc ja jums ir kādi jautājumi mēs labprāt atbildēsim, droši jautājiet sestdien.

Katram bērnam būs arī jāiemācās tautas dziesma – atbilstoša maskai. Tā noderēs arī sarunā ar Ziemassvētku vecīti...

Eglītē var piedalīties visi, kas vēlas. Ņemiet līdzi vecmāmiņas un vectētiņus, māsas, brāļus, draugus un paziņas. Ja gribat, lai Jūsu bērns saņem dāvaniņu no Ziemassvētku vecīša, jums tas iepriekš jāpiesaka Gintai Orchard – 8261 8969, maksa par paciņu latviešu skolas bērniem $5, pārējiem $10.