Kontakti

Vidusskola un pieaugušo apmācība

Ilga Vasele

ilga_vasele@hotmail.com

Tālrunis: 08 8332 6152

Pamatskola

Iveta Leitase

adelaidesskola@gmail.com

mobilais telefons 0402 054 854

Bērnudārzs un spēļu grupa

Mārīte Rumpe

Marite Rumpe <m.rumpe@gmail.com>

mobilais telefons 0431 056 045