2011

Skolas Padome

1. Padomes priekšsēdis- Marks Lūsis

2. Sekretāre-Iveta Leitase

3. Kasiere Ģinta Orchard

4. Vecāku pārstāve- Zinta Līdums

5. Skolotāju pārstāve- Stefānija Rozītis

6. Pamatskolas pārzine – M. Rumpe

7. Vidusskolas pārzine – Ilga Vasele

Papildus amati:

DLOA pārstāve- Lilita Daeke

Vecvecāku pārstāvis- Ints Puķītis

Skolas padomes Priekšdētāja palīgs- Reinis Dancis